Helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective

helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective

Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiştii în domeniile respective. Articolele publicate în Buletin reflectă punctele de vedere ale semnatarilor, care poartă răspundere pentru conţinutul lor. AŞ, Moldova Gheorghe Paladi, prof. AŞ, Moldova Victor Ghicavîi, prof. AŞ, Moldova Mihail Davîdov, prof. Groningen, Olanda Irinel Popescu, prof. Bucuresti, Romania Nicolae Costin, prof.

Bucuresti, Romania Grigore Băciuţ, prof. Cluj-Napoca, Romania Alexandru Eremia, prof. Ştefan cel Mare, nr. Aspectul comunicării în managementul administrativ al instituţiilor medico-sanitare. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul polineuropatiei demielinizante inflamatorii cronice.

Helminth- tuberculosis co- infection an immunologic perspective,

Actualități în diagnosticul și tratamentul durerii lombare recomandări de management în baza ghidurilor internaţionale. Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul nevralgiei postherpetice. Actualități în Miastenia Gravis. Actualităţi în problema osificării heterotopice neurogene.

Revista literaturii.

self evaluation report - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină ...

Alexandru Andrușca, Mihail Gavriliuc. Cercetarea perspectivelor de tratament prin metoda de stimulare cerebrală profundă la pacienții cu maladia Parkinson. Complicația prin transformare hemoragică a accidentului vascular cerebral ischemic: factori predictivi clinici, imagistici și de laborator Revista literaturii.

Andrei Uncuţa. Communication aspects in administrative management of health care insti tutions. News in diagnosis and treatment of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy.

Actualities in the diagnosis and treatment of low back pain management recommendations based on international guidelines. News in diagnosis and treatment of postherpetic neuralgia. News in Myasthenia Gravis. Actualities in neurogenic hete rotopic helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective. Literature review. Research of helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective perspectives using deep brain stimulation in patients with Parkinson s Disease.

Hemorrhagic transformation helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective ischemic stroke: clinical, imaging and laboratory predictive factors Review article. Actualităţi despre fenomenul disreflexiei autonome Revista literaturii. Mecanismele comune ale migrenei cu fenomenele ischemice în accidentul cerebral ischemic și sindromul coronarian acut Revista literaturii.

Cristina Curca. Fenomenul fotofobiei la pacienţii cu migrenă şi în patologiile oftalmologice.

cum să elimini cel mai bine viermii?

Monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale în practica neurologică: repere bibliografice. Stimularea magnetică transcraniană a creierului în reabilitarea poststrok: scurt reviu asupra recuperării motorii Daniel Alexa, Oana Arhire, Cristian Dinu Popescu. Rolul ecografiei în evaluarea patologiei neuromusculare. Natalia Ciobanu, Stanislav Groppa. Accidentul vascular cerebral ischemic şi sindromul metabolic. Stimularea magnetică transcraniană în tulburari de conștiință.

Alexandru Gasnaș, Stanislav Groppa. Neuroplasticitatea cerebrală in accidentul vascular cerebral. Stanislav Groppa, Nadejda Gorincioi. Epileptogeneza procesului cauzat de neurocisticercoză noi concepţii şi abordări. Up to date regarding the phenomenon of autonomic dysreflexia Review. Common mechanisms of migraine with ischemic events in the ischemic stroke and the acute coronary syndrome Literature review. Photophobia in migraine patients and ophthalmic pathologies.

Ambulatory blood pressure monitoring in neurological practice: literature review. Transcranial magnetic brain stimulation in post-stroke rehabilitation: a brief review with a focus on motor recovery. The role of ecography in evaluation of neuromuscular pathology. Stroke and metabolic syndrome. Transcranial magnetic stimulation in disorders of consciousness.

Cerebral neuroplasticity in stroke. Epileptogenesis in neurocysticercosis new conceptions and approaches.

pastila parazita la om

Aspecte clinice și de inițiere a tratamentului antiepileptic în crizele epileptice primar declanșate la adulți. Gabriela Lisinschi, Liliana Iuhtimovschi. Clinical aspects and seizure treatment initiation of the first episode of epilepsy in adults. Utilizarea probelor diagnostice simple şi accesibile de diagnostic al vertijului în experienţa clinică.

hpv screen nhs wart underneath foot

Pattern-ul respirator la pacienţii cu durere cronică. Dificultăţi de diagnostic etiologic la pacienţii cu ictus criptogenic. Aspecte epidemiologice și clinice ale sclerozei laterale amiotrofice în Republica Moldova.

Tuberculosis (TB) [formerly Phthisis Pulmonalis] - Respiratory Pathology

Particularitățile activității electroencefalografice delta interictale în cadrul migrenei cronice asociate cu asimetrie ventriculară. Prevalenţa şi caracteristicile clinice ale sclerozei multiple în Republica Moldova.

Use of simple and accessible vertigo neuroendocrine cancer of duodenum tests in clinical experience. The breathing pattern in patients with chronic pain. Difficulties in ethiological diagnosis in patients with cryptogenic stroke. Prevalence and clinical characteristics of multiple sclerosis in Republic of Moldova.

Uploaded by

Rolul hiperexcitabilităţii vestibulare şi celei neuromusculare la pacienţii cu migrenă. Există oare o personalitate migrenoasă? Studiu clinico-psihologic şi perspectivele de cercetare.

Tulburările afective la pacienţii cu diferite forme de vertij. Tulburări de sudoraţie la pacienţii cu migrenă cronică şi durere lombară cronică. Studiu clinic. Grosu, E. Mitropoulou, C. Popescu, D. Comorbidități și complicații ale tratamentului imunomodulator în scleroza multiplă. Rolul stimulării magnetice transcraniene în urmărirea eficienței corticoterapiei la pacienții cu scleroză multiplă în puseu.

Aurelia Glavan, Irina Siric. Evaluarea neuropsihologică a particularităților de personalitate la copiii cu epilepsie. Meningoencefalita virală: aspecte clinice şi neurofiziologice. The role of vestibular and neuromuscular hyperexcitability in patients with migraine.

Does the migraine personality exist? Clinical-psichological study and research perspectives. Affective disorders of the patients with various forms of vertigo.

Sweating disorders in patients with chronic migraine and chronic low back pain. Clinical study.

Detox colonizare acasă,

The utility of transcranial magnetic stimulation in assessing the corticotherapy efficiency in multiple sclerosis patients during relapse. Neuropsychological evaluation of personality details of children with epilepsy. Viral meningoencephalitis: clinical issue and neurophysiology. Asocierea manifestărilor neurologice și oncologice. Aspecte clinico-evolutive în tratamentul trombolitic al accidentului vascular cerebral acut. Stanislav Groppa, Cristina Munteanu. Statusul epileptic în unitatea de terapie intensivă: frecvența, management și impactul asupra outcome-ului studiu retrospectiv.

Diana Manea, Tatiana Bălănuță. The association of neurological and oncological events. Clinical aspects and evolution in the thrombolytic treatment of stroke.

vierme porcine

Status epilepticus in the intensive care unit: frequency, management and the impact on outcome - retrospective study. Afectarea sistemului nervos în infecția mage to the nervous system in Natalia Crețu-Babanuță. Da- cu virusul HIV. Importanța EEG de densitate înaltă în detectarea modificărilor epileptiforme interictale și localizarea focarelor epileptogene.

Dumitru Ciolac, Stanislav Grop pa. Stimularea magnetică transcraniană în epilepsia nou diagnosticată. Aspecte ale intervenției psihologopedice în cazul pacienților cu afazii instalate în urma traumelor cranio-cerebrale în Clinica de Neurologie și Neurochirurgie a IMSP Institutul de Medicină Urgentă.

The importance of high-density EEG in detection of interictal epileptiform changes and localization of epileptogenic foci.

helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective

Dumitru Ciolac, Stanislav Groppa. Transcranial magnetic stimulation in newly diagnosed epilepsy. Aspects of psychological and speech therapy intervention in patients with aphasias installed after cranio-cerebral trauma in Department of Neurology and Neurosurgery of the PMSI Institute of Emergency Medicine.

Diagnosticul şi tratamentul disecţiilor arteriale cervico-cerebrale. Caz clinic şi revista literaturii. Diagnosis and treatment of cervico-cerebral arterial dissections. Case report and literature review. Disreflexia autonomă la pacient cu traumatism vertebro-medular la nivelul C4-C5 caz clinic.

Osificarea heterotopică în traumatismul vertebro-medular Caz clinic. Caz clinic: scleroza laterală amiotrofică cu debut precoce. Manifestările clinice și managementul farmacologic al tulburărilor de mișcare după accident vascular cerebral.

Caz clinic. Pavel Leahu, Vera Ciobanu. Accidentul vascular cerebral repetat la adult după înlăturarea malformației angiocavernoase la nivel pontin. Autonomic dysreflexia in patient with spinal cord injury helminth tuberculosis co infection an immunologic perspective C4-C5 level case report.

Neurogenic heterotopic ossification in vertebro-medullar Clinical case. Amyotrophic lateral sclerosis with early onset case report. Clinical manifestations and pharmacological management in movement disorders after stroke.

Case report. Repeated hemorrhagic stroke in a patient which underwent surgical removal of pontine cavernous malformation. Vertebroplastia percutană în tumorile primare și secundare a coloanei vertebrale. Epilepsia la pacienții cu tumori cerebrale. Tatiana Rusu.

Percutaneous vertebroplasty for primary and secondary tumors of the spine. Epilepsy in patients with a brain tumour. Ablaţia chirurgicală a glioamelor cerebrale cu utilizarea tehnologiei lazer. Resection of intracererbal tumor with the use of surgical laser.

Tratamentul microneurochirurgical al anevrismelor saculare de circulaţie anterioară a poligonului Willis. Nicolae Vaculin. Variaţiile bioxidului de carbon la bolnavii în stare de comă. Fibrinoliza locala în hemoragiile spontane intraventriculare. Tratamentul chirurgical prin craniectomie osteoclastică al hematoamelor intracerebrale spontane de geneză hipertensivă.

Microneurosurgical treatment of saccular aneurysms of the anterior part of Willis circle. Variations of dioxid carbon in patients with coma state.

articole